اطلاعاتی دربارۀ مریخ‌نورد “استقامت”

td_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpt

sZTomwhRShHAPSdAtKبیگ بنگ: جدیدترین کاوشگر مریخی ناسا به نام “استقامت” و هلیکوپتر همراهش به نام “نبوغ” پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ زمین را به مقصد سیاره سرخ ترک کردند. در این مطلب اطلاعاتی در خصوص کارکرد این کاوشگرها متتشر کردیم. به گزارش بیگ بنگ، هر بیست و شش ماه یکبار، زمین و مریخ نسبتا به یکدیگر نزدیک […]

td_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerptنوشته اطلاعاتی دربارۀ مریخ‌نورد “استقامت” اولین بار در سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.