پیتر بوش:/ هاورتز در چلسی؟ می دانم او دقیقا چه می خواهد

پیتر بوش، سرمربی لورکوزن به شایعات انتقال کای هاورتز به چلسی واکنش نشان داد.