انتقال بزرگی که منتفی شد؛/ رئیس ناپولی فاش کرد؛ سردار را می خواستیم

آئورلیو دی لائورنتیس، رئیس باشگاه ناپولی مدغی شد این تیم به دنبال خرید سردار آزمون بوده است.