لحظه دلهره آور نجات مرد محلی در حال غرق شدن

حوادث رکنا:یک جوان محلی مردی میانسال را که در یکی از رودخانه های خروشان هند در حال غرق شدن بود نجات داد.