مشابهت های سرنوشت جمشید شارمهد با روح الله زم / سرکرده گروهک تروریستی تندر اعدام می شود؟

حوادث رکنا: سرکرده گروه تروریستی تندر جمشید شارمهد توسط وزارت اطلاعات شناسایی و بازداشت شد او که قصد براندازی نظام را داشت اکنون در دستان پر قدرت وزارت اطلاعات است.