منتظر گزارش عملکرد رئیس جمهور و وزرا به مجلس هستیم

رکنا : نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که بر اساس آئین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور و وزرای کابینه باید تا پایان مرداد ماه گزارش عملکردی خود را به مجلس ارائه کنند.