گزینه‌های وزارت صمت چه کسانی هستند ؟

رکنا : سخنگوی کمیسیون صنایع از جمع‌آوری امضا برای مسکوت ماندن تفکیک وزارت بازرگانی به مدت یک سال خبر داد.