کدام خوراکی ها التهاب‌زا هستند؟

سلامت رکنا : پروتئین های حیوانی به خصوص گوشت گاو اگر در دمای ۱۱۰ تا ۱۲۰ درجه طبخ شوند عامل بیماری های التهابی مزمن خواهند بود.