تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین اجرایی کشور

رکنا : یک عضو هیات رییسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین اجرایی کشور را قرائت کرد.