رئیس جمهور : حرکت در مسیر جهش اقتصادی باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد

اقتصادی رکنا: حسن روحان، رییس جمهوری با تبیین فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور گفت: حرکت در مسیر رونق و جهش اقتصادی کشور باید مبتنی بر واقعیت‌های این عرصه بوده و نباید گرفتار تحلیل‌های غیر واقع بینانه برگرفته از بدبینی و سیاه نمائی باشد.