رشد ۶۰ درصدی صنعت طلای سبز در اصفهان

صنعت پسته یا طلای سبز در استان پیشرو کشاورزی اصفهان در سال‌های اخیر ۶۰ درصد رشد یافته است که با ادامه اتخاذ تدابیر و حمایت‌های بیشتر می‌توان شاهد جهش توسعه کشت و صادرات این محصول ارزآور بود.