گزارش مارکا/ صبر بارسا تمام شد؛ جانشین نیمار در فهرست فروش

بارسا نام عثمان دمبله را در فهرست فروش قرار داده ولی هیچ تیمی حاضر به پرداخت رقم بالایی برای او نیست.