واکنش فیفا به اتهام دادستانی سوئیس به اینفانتینو

جانی اینفانتینو رئیس فیفا که اخیرا در سوئیس برای او پرونده تشکیل داده اند، فعلا بدون مشکل بر مسند کار باقی خواهد ماند.