پرونده شهرداری در شعبه عالی تجدید نظر است/فروش ماسک به نرخ مصوب

رکنا: سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره جریمه ۲۶ ملیاردی سازمان ورزش شهرداری توسط سازمان تعزیرات توضیح داد: مناسب بود که با توجه به شرایط شیوع کرونا در کشور و به ویژه اقداماتی که شهرداری تهران در بحث مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام داده است این موضوع پیش از ابلاغ، رسانه‌ای نمی‌شد. این موضوع هنوز به شهرداری تهران و یا شورا که تصویب کننده این مصوبه بوده ابلاغ نشده است. این موضوع به صورت بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته به شعبه عالی تجدید نظر ارسال شده است. در نهایت این پرونده مطابق ماده ٢٣ آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی و با صلاحدید وزیر دادگستری به محکومیت دو برابر درآمد حاصله منجر شده است.