اتمام دوره احتیاط سربازان گروه پزشکی/ واریز حقوق ۲.۵ تا ۴.۵ میلیون تومانی

رکنا: رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از اتمام دوره احتیاط سربازان گروه پزشکی و پیراپزشکی و ترخیص آنها در ۲۰ اردیبهشت خبر داد.