برنامه‌های درسی چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

رکنا: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۱۷اردیبهشت ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.